visual_txt5_0.jpg

Kiwanis Drachten

Kiwanis Club Drachten is een gemengde service club bestaande uit ongeveer 30 leden. De club houdt zich bezig met het steunen van projecten die een maatschappelijk en/of sociaal doel dienen. Het doel heeft altijd met kinderen te maken.

 

Welke projecten heeft Kiwanis Club Drachten ondersteund? Kiwanis Drachten heeft meegeholpen aan de financiering van de bouw van het Kiwanishuis, waar familieleden van kinderen die in het Brandwonden-centrum van het Martini-ziekenhuis te Groningen zijn opgenomen, kunnen logeren. Ook ontvingen de kinderboerderij De Naturij, de Tjalling-Stichting, Revalidatie Friesland (Lyndensteijn), de Cliniclowns, het Spijkerdorp te Drachten, het Foppe Fonds en de Poppenactie voor de kinder­afdeling van het Anthonius ziekenhuis te Sneek financiële bijdragen.

Ook de Stichting De Hoogvliegers werd enkele malen gesponsord. Ernstig zieke kinderen mogen mee in een vliegtuig voor een rondvlucht, terwijl daarnaast op de grond voor broertjes, zusjes en vriendjes leuke activiteiten worden georganiseerd.

De projecten kunnen zowel groot- als kleinschalig zijn, regionaal, landelijk of buiten de grenzen.

 

Donatiebeleid

Naast het steunen van de landelijke en wereldwijde Kiwanis projecten organiseert Kiwanis Club Drachten projecten voor doelen in de regio. Met deze projecten steunen we kinderen in onze regio die hulp nodig hebben.  Om deze gelden bij elkaar te brengen organiseert Kiwanis Drachten tal van activiteiten in en om Drachten. Voorafgaande aan een activiteit bepaalt Kiwanis Drachten het goede doel dat met die activiteit gesteund wordt. Tevens wordt van te voren een financieel doel gesteld dat met die activiteit gehaald moet worden.

 

20% van de netto opbrengst van de activiteit komt in de projectenkas en is bestemd voor de voorfinanciering van nieuwe activiteiten; ter dekking van activiteiten waarvan het vooraf gestelde financiële doel niet gehaald wordt; ter dekking van andere goede doelen. Alle sponsorgelden komen ten goede aan activiteiten waarbij kinderen ondersteund worden. Indien er een financieel surplus is bij een activiteit komt dit surplus eveneens in de projectenkas.

 

Sponsorgeld of een financieel surplus komt nooit ten goede aan Kiwanis Drachten of haar leden. Het geld komt altijd ten goede aan goede doelen ten behoeve van kinderen die hulp nodig hebben. 

 

Share page: